Grandpa Photo Frame

White Grandpa photo frame

Holds one 4” x 6” photograph